iMunis eDeska

Mostek

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje č.2/2019

Značka: 14-2019 Zveřejněno od: 13.5.2019 20:49:49 Zveřejnit do: 30.5.2019 20:46:42 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 13.5.2019
Má být vyvěšeno do: 30.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.5.2019 20:49:49
Do: 30.5.2019 20:46:42

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.